Editorial Board
You are here >   Editorial Board
  |  Login

Editorial

Dearest HKMA Fellow Colleagues, In the recent months, we are all facing a certain degree of dangerous situations. This is certainly ...
more >>

Editorial Board

CME Bulletin & Online Editorial Board

持續醫學進修專訊及網上版編輯委員會

Chief Editor:
Dr. LAM Ho
林賀醫生
Dr. WONG Bun Lap, Bernard
黃品立醫生

Executive Committee:   
Dr. CHAN Yee Shing, Alvin
陳以誠醫生
Dr. CHENG Chi Man
鄭志文醫生
Dr. CHEUNG Hon Ming
張漢明醫生
Dr. CHOI Kin
蔡    堅醫生
Dr. HO Chung Ping, MH, JP
何仲平醫生
Dr. HO Hung Kwong, Duncan
何鴻光醫生
Dr. LAM Tzit Yuen, David
林哲玄醫生
Dr. LI Sum Wo, MH
李深和醫生
Dr. TSE Hung Hing
謝鴻興醫生
Dr. WONG Bun Lap, Bernard
黃品立醫生
more >>

CME Bulletin & Online Editorial Board

CME Bulletin & Online Editorial Board 

持續醫學進修專訊及網上版編輯委員會

 

Chief Editor

 

Dr. LAM Ho

林   賀醫生

Dr. WONG Bun Lap, Bernard

黃品立醫生 

Executive Committee

 

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生

Dr. CHENG Chi Man

鄭志文醫生

Dr. CHEUNG Hon Ming

張漢明醫生

Dr. CHOI Kin

  蔡   堅醫生

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生

Dr. HO Hung Kwong, Duncan

何鴻光醫生

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生

Dr. LI Sum Wo, MH

李深和醫生

Dr. TSE Hung Hing

謝鴻興醫生

Dr. WONG Bun Lap, Bernard

黃品立醫生

 

 

Cardiology

 

Dr. CHEN Wai Hong

陳偉康醫生

Dr. HO Hung Kwong, Duncan

何鴻光醫生

Dr. LEE Pui Yin

李沛然醫生

Dr. LI Siu Lung, Steven

李少隆醫生

Dr. WONG Bun Lap, Bernard

黃品立醫生

Dr. WONG Shou Pang, Alexander

王壽鵬醫生

Dr. WONG Wai Lun, Warren  黃煒倫醫生

 

 

Cardiothoracic Surgery

 

Dr. CHENG Lik Cheung

鄭力翔醫生

Dr. CHIU Shui Wah, Clement

趙瑞華醫生

Dr. CHUI Wing Hung

崔永雄醫生

Dr. LEUNG Siu Man, John

梁兆文醫生

 

 

Colorectal Surgery

 

Dr. CHAN Cheung Wah

陳長華醫生

Dr. LEE Yee Man

李綺雯醫生

Dr. TSE Tak Yin, Cyrus

謝得言醫生

 

 

Dermatology

 

Dr. CHAN Hau Ngai, Kingsley

陳厚毅醫生

Dr. HAU Kwun Cheung

侯鈞翔醫生

 

 

Endocrinology

 

Dr. LEE Ka Kui

李家駒醫生

Dr. LO Kwok Wing, Matthew

盧國榮醫生

 

 

ENT

 

Dr. CHOW Chun Kuen

周振權醫生

 

 

Family Medicine

 

Dr. LAM King Hei, Stanley

林敬熹醫生

Dr. LI Kwok Tung, Donald, SBS, JP

李國棟醫生

 

 

Gastroenterologist

 

Dr. NG Fook Hong

吳福康醫生

 

 

 General Practice  
Dr. YAM Chun Yin

任俊彥醫生


 

General Surgery

 

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生

Dr. Hon. LEUNG Ka Lau

梁家騮醫生

 

 

Geriatric Medicine

 

Dr. KONG Ming Hei, Bernard

江明熙醫生

Dr. SHEA Tat Ming, Paul

佘達明醫生

 

 

Haematology

 

Dr. AU Wing Yan

區永仁醫生

Dr. MAK Yiu Kwong, Vincent

麥耀光醫生

 

 

Hepatobiliary Surgery

 

Dr. CHIK Hsia Ying, Barbara

戚夏穎醫生

Dr. LIU Chi Leung

廖子良醫生

 

 

Medical Oncology  
Dr. TSANG Wing Hang, Janice  曾詠恆醫生
   

Nephrology

 

Dr. CHAN Man Kam

陳文岩醫生

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生

Dr. HO Kai Leung, Kelvin

何繼良醫生

 

 

Neurology

 

Dr. FONG Chung Yan, Gardian

方頌恩醫生

Dr. TSANG Kin Lun, Alan

曾建倫醫生

 

 

Neurosurgery

 

Dr. CHAN Ping Hon, Johnny

陳秉漢醫生

 

 

Obstetrics and Gynecology

 

Dr. CHAN Kit Sheung

陳潔霜醫生

 

 

Ophthalmology

 

Dr. LIANG Chan Chung, Benedict

梁展聰醫生

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生

 

 

Orthopaedics and Traumatology

 

Dr. IP Wing Yuk, Josephine

葉永玉醫生

Dr. KONG Kam Fu

江金富醫生

Dr. POON Tak Lun

潘德鄰醫生

Dr. TANG Yiu Kai

鄧耀楷醫生

 

 

Paediatrics

 

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生

Dr. FUNG Yee Leung, Wilson

馮宜亮醫生

Dr. TSE Hung Hing

謝鴻興醫生

Dr. YEUNG Chiu Fat, Henry

楊超發醫生

 

 

Plastic Surgery

 

Dr. NG Wai Man, Raymond

吳偉民醫生

 

 

Psychiatry

 

Dr. LAI Tai Sum, Tony

黎大森醫生

Dr. LEUNG Wai Ching

梁偉正醫生

Dr. WONG Yee Him, John

黃以謙醫生

 

 

Radiology

 

Dr. CHAN Ka Fat, John

陳家發醫生

Dr. CHAN Yip Fai, Ivan

陳業輝醫生

 

 

Respiratory Medicine

 

Dr. LEUNG Chi Chiu

梁子超醫生

D. WONG Ka Chun

黃家進醫生

Dr. YUNG Wai Ming, Miranda

容慧明醫生

 

 

Rheumatology

 

Dr. CHAN Tak Hin

陳德顯醫生

Dr. CHEUNG Tak Cheong

張德昌醫生

 

 

Urology

 

Dr. CHEUNG Man Chiu

張文釗醫生

Dr. KWOK Ka Ki

郭家麒醫生

Dr. KWOK Tin Fook

郭天福醫生

 

 

Vascular Surgery

 

Dr. TSE Cheuk Wa, Chad

謝卓華醫生

Dr. YIEN Ling Chu, Renny

顏令朱醫生

 

 

HKMA Secretariat

 

Ms. Jovi LAM

林偉珊女士

Miss Alison HUI

許家欣小姐

Miss Irene GOT

葛樂詩小姐